سوپرساباكي جنوب تهران - شیهان رضا جعفری
پايگاه اطلاع رساني ( کمیته سوپر ساباكي جنوب تهران )شیهان رضا جعفری

 

باسمه تعالي

 

 

کارت هوشمند ورزشهای رزمی

فدراسیون ورزشهای رزمی

جمهوری اسلامی ایران

اطلاعيه سراسري  سبك جهاني سوپر ساباكي

 

با سلام و احترام ،

 

ليست اسامي زير با ارائه مدارك خواسته شده ، ثبت نام كارت هوشمند ورزشهاي رزمي

 

ايشان به موفقيت به پايان رسيده است ، در صورت عدم مشاهده نام خود

 

لطفا اطلاعيه هاي درج شده در همين سايت را مطالعه نموده

 

و پس از تكميل مدارك خواسته شده را به روابط عمومي سبك سوپر ساباكي

 

ارسال نمائيد و هزينه كارت را به حساب سبك واريز نمائيد .

 

اولويت با نمايندگان ، مربيان ، اساتيد و هنرجوياني است كه قبلا فرم

 

و مدارك را ارسال و هزينه لازم را واريز نموده اند .

 

(((پیگیری و ثبت نام جدید در دفتر مرکزی سبک)))

تذكر : ارسال اطلاعات دقيقا به شرح زير به دفتر مركزي سبك صورت مي گيرد و پيگيري هاي لازم هم از طريف دفتر مركزي صورت مي گيرد و در اسرع وقت اطلاعات درخواستي ثبت نام شدگان هرهفته برورز رساني مي گردد لذا كليه عزيزان مي توانند با مشاهده سوابق و مراحل ابتدا تا صدور كارت خود را از طريق جدولي كه در ذيل به نمايش گذاشته خواهد شد پيگيري يكجا نمايند و فقط 1 مرحله اطلاعات خواسته شده و هزينه كارت را به دفتر مركزي تحويل و پس از مشاهده صدور كارت خود در جدولي كه در اسرع وقت در ذيل همين اطلاعيه گذاشته مي شود جهت اخذ كارت خود به دفتر مركزي مراجعه نمايند.

مدارك مورد نياز كارت هوشمند :

1-تكميل فرم اطلاعات فردي بصورت دقيق و خوانا(فرم در باشگاه مركزي موجود است )

2-اسكن يك قطعه عكس با زمينه روشن با پسوند .Jpg وحداكثر حجم 400 كيلو بايت

3-اسكن پشت و روي كارت ملي با پسوند .Jpg و حداكثر حجم 400 كيلو بايت

4-اسكن صفحه اول شناسنامه با پسوند .Jog و حداكثر حجم فايل 400 كيلو بايت

لازم بذكر است :

تاريخ تولد دقيق با ذكر روز و ماه و سال باشد

كد ملي دقيق و خوانا باشد

كدپستي دقيق و خوانا باشد

تلفن موبايل دقيق و خوانا باشد

شماره سريال شناسنامه دقيق و خوانا باشد

 

 

 

اسامي ثبت نام شده ها :

( ارسال اطلاعات براي صدور كارت به فدراسيون صورت گرفت )

 

1- كانچو اكبر روح پرور (تهران - دفتر مركزي - رئيس سبك )

 

2- رضا عبدالهي ( تهران - شهرري )

 

3-مصطفي عبدالهي ( تهران - شهرري )

 

4-حسينقلي نوري (‌خراسان رضوي - مشهد ) - ( کارت صادر شد )

 

5-سيدعباس حجي خراساني ( خراسان رضوي - مشهد )- ( کارت صادر شد )

 

6-آرش قنوتي (‌تهران - شهرري )- ( کارت صادر شد )

 

7-مهدي روح پرور (‌تهران - شهرري )- ( کارت صادر شد )

 

8-مهدي بصيري ( تهران - شهرري )- ( کارت صادر شد )

 

9-اسماعيل قاسمي ( تهران - اسلامشهر ) - ( کارت صادر شد )

 

10- عباس آگاه ( تهران - شهرري )- ( کارت صادر شد )

 

11- پان ته آ  الوندي پور ( تهران - دفتر مركزي - رئيس بانوان كشور )- ( کارت صادر شد )

 

12-مهدي رمضاني ( تهران - شهرري )- ( کارت صادر شد )

 

13-وحيد شهبازي ( تهران - شهرري )- ( کارت صادر شد )

 

14- سيد مسعود جمالي ( تهران - شهرري )- ( کارت صادر شد )

 

15- رضا بختياري ( تهران - شهرري )- ( کارت صادر شد )

 

16- معين نادري ( تهران - شهرري )- ( کارت صادر شد )

 

17-امير حسين عابدي ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )

 

18-سجاد علي پورسهي ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )

 

19-رضا برازنده نيا ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )

 

20-مرتضي   رصاف سهي ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )

 

21-امير   روح پرور ( تهران - تهران )- ( کارت صادر شد )

 

22-محمدرضا سبزبشنوئي ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )

 

23-محمد  صدخسروي ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )

 

24-امير حسين حيدري شيرازي ( تهران - تهران )- ( کارت صادر شد )

 

25-علي طحاني سهي ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )

 

26-علي يوسفي سهي ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )

 

27- عليرضا  خدادادي ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )

 

28-ميثم  نورائي ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )

 

29-رضا جعفري ( تهران - ري )- ( کارت صادر شد )

 

30-محرم مبيني كشه ( تهران - ري )- ( کارت صادر شد )

 

31-سهراب چراغی ( تهران - تهران )- ( کارت صادر شد )

 

32-عباس  روح پرور (تهران - ري )- ( کارت صادر شد )

 

33-امير حسين بساره ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )

 

34-مهدي  قاسمي ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )

 

35-سيد متين تقوي ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور - ( کارت صادر شد )

 

36-مرتضي  كريم زاده ( تهران - ري )- ( کارت صادر شد )

 

37-محمد  نكونام ( تهران - ري )- ( کارت صادر شد )

 

38-محمدامين گلستان بخش ( تهران - ........ )- ( کارت صادر شد )

 

39-سياوش رضايي ( تهران - ري )- ( کارت صادر شد )

 

40-داود  رضائيان رامشه ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )

 

41-سعيد  رضائيان ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )

 

42- ضياء اصغرپور ( تهران - تهران )- ( کارت صادر شد )

 

43-سيد محسن طبائي ( تهران - ري )- ( کارت صادر شد )

 

44-سيد مهدي  طبائي ( تهران - ري )- ( کارت صادر شد )

 

45-عليرضا  قديمي مقدم ( تهران - ري )- ( کارت صادر شد )

 

46-ابوالفضل  قراگوزلو ( تهران - ري )- ( کارت صادر شد )

 

47-مهدي   بشيري ( تهران - ري )- ( کارت صادر شد )

 

48-امير عباس يسلياني ( تهران - ري )- ( کارت صادر شد )

 

49-امير  برزكار ( تهران - تهران )- ( کارت صادر شد )

 

50-محمدحسین  بذرافشان ( تهران - ری )- ( کارت صادر شد )

 

51-مهدی  محمودیان ( تهران - ری )- ( کارت صادر شد )

 

52-محمد   قدیمی مقدم ( تهران - ری )

 

54-امیر حسین عبدالهی ( تهران - ری )

 

55-محمد فراید اصل ( تهران - ری )

 

56-علی  اسدی ( تهران - ری )

 

57-عرفان ترکمان پری ( تهران - ری )

 

58-محمد یاری (‌خراسان رضوي - مشهد )

 

59-رضا   اثنی عشری ( تهران - ری )

 

60-رضا  باباکریمی ( تهران - ری )

 

61 - سید سعید میر حیدری ( تهران - ری )

 

62 - محسن  شیرازی ( تهران - ری )

 

63 - ابوالفضل  شعبانی ( تهران - ری )

 

64 - محمد کاظم  کوه زاد ( تهران - ری )

 

65 - علی   لاجوردی نژاد ( تهران - ری )

 

66 - دانیال شهریاری ( تهران - ری )

 

67 -محمد آرمان ( تهران - تهران ) استاد امير روح پرور

 

68 -محمد حسین آذرگون ( تهران - تهران ) استاد امير روح پرور

 

69 -محسن  اردستانی ( تهران - تهران ) استاد امير روح پرور

 

70 - محمد   برزکار ( تهران - تهران ) استاد امير روح پرور

 

71 -فرشاد تورانی ( تهران - تهران ) استاد امير روح پرور

 

72 -مجید  طاهری ( تهران - تهران ) استاد امير روح پرور

 

73 -حمید  طاهری ( تهران - تهران ) استاد امير روح پرور

 

74 -سید محمد امین تفقدی جوادیان ( تهران - تهران ) استاد امير روح پرور

 

75 -

 

76 -

 

77 -

 

78 -

 

79 -

 

80 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ آغاز ثبت نام 1 فروردين 1392

بروز رساني اول - 1 فروردين 1392

بروز رساني دوم - 11 فروردين 1392

بروز رساني سوم - 16 فروردين 1392

بروزرساني چهارم - 6 ارديبهشت 1392

بروز رساني پنجم - 20 ارديبهشت 1392

بروز رساني ششم - 15 خرداد 1392

بروز رساني هفتم - 24 تير 1392

بروز رساني نهم - 29 تير 1392

بروز رساني دهم - 29 شهريور 1392

بروز رساني يازدهم - 10 آبان 1392

بروز رساني دوازدهم - 8 آذر 1392

بروز رسانی سیزدهم - 20  دی 1392

بروز رساني چهاردهم -1 بهمن 1392

بروز رساني پانزدهم - 4 بهمن 1392

بروز رساني شانزدهم -18 بهمن 1392

بروز رسانی هفدهم -

 

 

 

 

باتشكر از عزيزاني كه به موقع مدارك خود را ارسال و فرم را با دقت پر نموده و ارسال نمودند

ايميل : Abdollahi_pc@yahoo.com  (جهت ارسال مدارک بصورت پست الکترونیک )

 سامانه پيام كوتاه : 500026661112

 

در حال پيگيري و ادامه ....

لطفاً اطلاع رساني گردد...

مزاياي اخذ كارت هوشمند

سازمان تربیت بدنی  در نظر دارد به منظورشناسایی ، ساماندهی و ارائه خدمات ویژه به فعالین ورزشی در راستای تحقق اهداف پنج ساله و ایجاد شرایط ایده آل ، اقدام به ثبت نام و صدور کارت عضویت برای ورزشکاران نماید .

در واقع فدراسیون این امکان را برای کلیه اعضاء فراهم نموده است تا بتوانند دارای کارت شناسایی با آرم فدراسیون باشند . کارت عضویت علاوه بر داشتن مزایای ویژه ، یک کارت بانکی عضو شتاب بوده و فرد قادر خواهد بود برای عملیات بانکی خود نیز از آن استفاده نماید .

لذا بدینوسیله اعلام می گردد کلیه افرادی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم درفدراسیون  فعالیت میکنند از جمله ورزشکاران ، مربیان ، مدرسین ، کادر اداری ، متصدیان فروشگاههای ورزشی ، مراکز آموزشی ، مسئولیت در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و دریافت کارت عضویت اقدام نمایند . طبق مصوبه فدراسیون ، حضورتمامی افراد جهت شرکت در  دوره های مختلف و مسابقات ورزشی فدراسیون ، منوط به داشتن کارت هوشمند و کد عضویت می باشد .

مزایای داشتن کارت عضویت :

1 - امکان افتتاح حساب بانک و پرداخت از تمامی دستگاههای خودپرداز.
2 - دریافت کارت بیمه ورزشی سالیانه .
3 - امکان همراهی با تیمهای ملی در مسابقات برون مرزی به عنوان تماشاچی با هزینه شخصی .
4-  امکان تردد ویژه در کلیه اماکن و باشگاههای ورزشی کشور و برخورداری از تخفیف در خصوص استفاده از فروشگاهها
5-  ارائه معرفی نامه به سازمان بسیج جهت عضویت و برخورداری از امکانات فرهنگی و مذهبی .
6-  ارائه معرفی نامه به مراکز تحصیلی جهت برخورداری از تخفیف مناسب .
7-  ارائه معرفی نامه به شرکتهای فروش بلیط هواپیمایی و  قطار جهت رزرو و برخورداری از تخفیف مناسب .
8-  امکان عضویت در تعاونی های مسکن ؛ اعتباری ؛ مصرف و چند منظوره .
9- ارائه معرفی نامه به نیروهای مسلح جهت انجام خدمت مقدس سربازی در ارگان مورد علاقه متقاضی و استفاده از مزایای طرح ویژه سرباز قهرمانی .
10-  امکان خرید لوازم ورزشی  از فدراسیون و فروشگاههای مجاز به صورت اقساط و باقیمت مناسب ..
11-  ارائه معرفی نامه جهت مراجعه به اطباء و پزشکان برجسته  کشور (بیش از صد پزشک ماهر و متخصص) و استفاده از تخفیف ویژه و هزینه های درمانی در صورت نیاز .
12-  امکان اعزام به مسابقات بین المللی با هماهنگی فدراسیون ، داوران و مربیان به مسابقاتی غیر از اعزام تیم ملی .
13-  استفاده از افراد با توجه به درجه بندی کارتشان در برگزاری رویدادهای بین المللی فدراسیون با اولویت .
14-  هرساله به قید قرعه چند تن از اعضاء به مسابقات برون مرزی بصورت رایگان اعزام می گردند .

15- استفاده از تسهیلات دولتی و در یافت یارانه ورزشی

16- بیمه مادام عمر بیمه ایران تا زمان همکاری با فدراسیون

شایان ذکر است :
دریافت کارت عضویت برای تمامی اعضاء شامل  مربیان -  داوران - هنرجویان  -  مسئولین کمیته ها و کادراجرایی و روسای هیئت ها الزامی می باشد.

مدارک لازم :

1- يك قعطه عكس

2-كپي كارت ملي و شناسنامه

3- مبلغ 150.000 ریال معادل  پانزده هزار تومان

4- کپی احکام و مدارک ورزشی

5- تکمیل فرم کامل صدور کارت

 

موفق و پیروز باشید

روابط عمومي سبك سوپر ساباكي كشور

 

 

 


برچسب‌ها: اسامي ثبت نام شدگان كارت هوشمند تا تاريخ 18 بهمن 9

ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

باسمه تعالی


قابل توجه کلیه مربیان و نمایندگان و هنرجویان سبک سوپر ساباکی


برگزاری استاز فنی


يكدوره استاژفني وارتقاي درجه دان وداوري

رادر


روزجمعه1392/10/27


ساعت10صبح

باشگاه مركزي گلها

درشهرك غرب برگز ار ميگردد .


مدارك :

كپي شناسنامه،2قطعه عكس، كپي درجه فني(دان)وكپي حكم دا وري قبلي


باتقديم احترام

روابط عموميارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

باسمه تعالي


با سلام و عرض ادب و احترام


با اطلاع ميرساند بخشي از تصاوير مسابقات كشوري سوپر ساباكي

انتخابي اعزامي به مسابقات برون مرزي روماني در قسمت

مسابقات كشوري توسط روابط عمومي سبك درج گرديده است 

انشااله مورد استفاده دوستان قرار گيرد 


جادارد از زحمات بي شائبه رياست محترم سبك جناب كانچو اكبر روح پرور

مسئول برگزاري مسابقات جناب آقاي كساوندي

نائب رئيس سبك و مسئول كميته داوران كشور جناب استاد محمدرضا روح پرور

دبير محترم سبك و مسئول كميته مربيان كشور جناب استاد عليرضا روح پرور

رياست محترم دانشگاه آزاد واحد رودهن و همكاران ايشان در آن دانشگاه

داوران ، مربيان ، همراهان تيم ها ، شركت كننده گان از سراسر كشور

كميته هاي اجرايي - كميته انضباطي - و تمامي عزيزاني كه به هر نحو ما را در برگزاري اين دوره از مسابقات ياري نمودند تقدير و تشكر بعمل آوريم.

جهت مشاهده تصاوير به قسمت مسابقات كشوري همين وب سايت مراجعه نمائيد...


به اميد ديدار

روابط عمومي سبك جهاني سوپر ساباكي
ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

باسمه تعالی


مسابقات قهرمانی کشور


جهت اعزام به مسابقات جهانی2013


شهریور ماه 1392به اطلاع میرساند مسابقات انتخابی و قهرمانی کشور سبک سوپر ساباکی

در اواخر شهریور ماه جاری ( 21 و 22 شهريور )

در استان تهران برگزار می گردد لذا کلیه رزمی کاران

این رشته و تیم ها جهت شرکت در این دوره از مسابقات آماده

و ثبت نام خود را بصورت تيمي يا انفرادي آغاز نمايند.


آدرس محل مسابقات و وزن کشی :


تهران - جاده دماوند - رودهن - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن - سالن شهید چمران


روز پنج شنبه مورخ 21 شهریور 92 وزن کشی از ساعت 9 صبح الی 13


افتتاحیه مسابقات روز پنج شنبه 21 شهریور 92ساعت 15 می باشد


مسابقات روز جمعه 22 شهریور 1392 می باشد


ورودیه مسابقات : 50 هزار تومان


برگزاري استاژ فني داوران جمعه 15 شهريور ماه 1392 ساعت 9 صبح

باشگاه مركزي سبك


با حضور كانچو روح پرور

شيهان محمدرضا روح پرور و شيهان عليرضا روح پرور

و پيشكسوتان داوري كاراته كشور:

شيهان رضا جعفري

شيهان علي عرب براقي

شيهان رضا عبدالهي

شيهان امير روح پرور

و ...


سامانه پیام کوتاه


500026661112موفق و پیروز باشید

روابط عمومی سبک جهانی سوپر ساباکی کشورارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

باسمه تعالی


اطلاعیه برگزاری مسابقات قهرمانی استان تهران


سبک جهانی سوپر ساباکی


بمناسبت گرامیداشت هفته دولتبه همراه جام برگزیدگان دفاع شخصی شهرری


به اطلاع میرساند مسابقات قهرمانی سوپر ساباکی استان تهران و حومه


در مورخ جمعه 1 شهریور ماه جاری در شهرری برگزار می گردد.


زمان وزن کشی و ثبت نام :

از 20 مرداد تا 30 مرداد ماه 92 

باشگاه مرکزی سبک


زمان برگزاری مسابقات :


  روز جمعه یکم شهریور ماه 1392رده سنی : نونهالان - نوجوانان - جوانان - بزرگسالان


اوزان : در 4 رده سنی جمعا 22 وزن


نونهالان : 20-/25-/30-/35-/40-/45-/45+

نوجوانان : 45-/50-/55-/60-/60+

جوانان : 55-/60-/65-/70-/70+

بزرگسالان : 70-/75-/80-/85-/85+جوایز : حکم و مدال


ورودیه مسابقات : 150000ریال - معادل پانزده هزار تومان


محل برگزاری مسابقات : شهرری - ورزشگاه شهید مدرس(ره)


دریافت فایل فرم ها و اطلاعات ثبت نام : از دفتر باشگاه مرکزی تهران تا چهارشنبه 30  مرداد


حداکثر مهلت ثبت نام و تحویل فرم ها و وزن کشی تا


چهارشنبه30مرداد92

به باشگاه مرکزی تهران


ساعت شروع مسابقات : ساعت 8 صبحمسئول برگزاری مسابقات کاراته محلات شهرری : شیهان رضا عبدالهیبرخی از داوران این دوره از مسابقات :


شیهان علیرضا روحپرور


شیهان محمد رضا روح پرور


شیهان رضا جعفری


شیهان امیر روح پرور


شیهان علی عرب براقی


سن سی مهدی روح پرور


سن سی مصطفی عبدالهی


آقای اسماعیل قاسمی


آقای آرش قنوتی


آقای سیدمسعود جمالی


آقاي محمدامين زرين


آقاي معين نادري


آقای رضا بختیاری


استاد رضا احمدیان


آقای ...

برخي از تيم هاي دعوت شده به مسابقات :

تيم باشگاه مركزي-تيم استان البرز(كرج و فرديس ) - تيم باشگاه انتظامي - تيم باشگاه ورامين (قرچك ) - تيم دماوند (رودهن - بومهن ) - تيم هاي باشگاه هاي شهرري - دولت آباد - قلعه گبری - سلمان فارسی - شهید مدرس - محله بهشتی -

كميته اجرايي:

آقايان:وحيد شهبازي -مهدي لشگري-عرفان تركمان پري-مهدي بشيري-...

شرایط و دیگر موارد مهم به زودی در همین سایت ذکر می گردد .

اخبار جدید این اطلاعیه مورخ30مرداد92 درج می گردد.

اخبار بیشتر از دفتر مرکزی سبک یا مسئول برگزاری سوال گردد .

سوالات خود را به سامانه پیام کوتاه ارسال نمائید.

فرم ثبت نام  و فرم هاي مورد نياز در ادامه مطلب...


سامانه پیام کوتاه سبک سوپر ساباکی


500026661112روابط عمومی سبک سوپر ساباکیادامه مطلب...
ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري
با سلامبه اطلاع کلیه رزمی کاران رشته سوپر ساباکی می رساند


روابط عمومی سبک جهانی سوپر ساباکی


با کاندیدا شدن


مهندس محمد رضا روح پروراعلام حمایت خود را از این استاد گرانقدر اعلام نمودهكانديداي اصلح شوراي شهر تهران ( پايتخت ايران )

مهندس محمدرضا روح پرور

كد انتخاباتي  4692

از وب سایت زیر دیدن فرمائید

www.supersabaki-tehran.com

 

 

 و متذکر می شود دوستان دیگر که وابسته به این سبک و فدراسیون


هستند مانند دكتر بهرام مرادی و مهندس بهنام ابوالقاسم پور


نیز مورد حمایت ما می باشند


و دیگر عزیزان و در اسرع وقت اسامیشان اعلام می گردد.
جناب آقاي دكتر بهرام مرادي

رياست بسيج فدراسيون ورزشهاي رزمي كشورمتاسفانه مهندس بهنام ابوالقاسم پور انصراف دادند

مهندس بهنام ابوالقاسم پوراخبار ادامه دارد ...موفق و پیروز باشید


روابط عمومی سبک سوپر ساباکی


کمیته بازرسی و نظارت سبک سوپر ساباکی


بسیج ورزشکاران رشته سوپر ساباکی


نماینده شهرری و مربیان و اساتید این رشته در پایتخت خصوصاجنوب تهران و شهرری


هنرجویان رشته سوپر ساباکی باشگاه رزمی یاسهای وحشی شهرری


رزمی کاران ورزشگاه شهید مدرس (ره) شهرری


.....


ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

باسمه تعالی


تاریخ خبر : 1392/02/22


استاژ فنی و انتخاب فایتر برای اعزام برون مرزیاستاژ فنی و انتخابی تیم جهت مسابقات برون مرزی سبک جهانی سوپر ساباکی


زمان : روز جمعه مورخ 1392/02/27ساعت : 9:30 صبح الی 13مکان :تهران - باشگاه ورزشی حسینی رامشه ها

به آدرس : خیابان مصطفی خمینی - بین 4 راه سیروس و مولوی - مقابل سید اسمعیل - کوچه محمود بالاگر

باشگاه حسینی رامشه ها


موفق و پیروز باشید


روابط عمومی سبک جهانی سوپر ساباکی
ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري
 
تاريخ :
تاریخ خبر : چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392

باسلام


به زودی متن مصاحبه با کانچو روح پرور در سال 1392


و نتیجه بازدید از استان خوزستان در همین وب سایت درج می گردد .در همین راستا گزارش مصاحبه با شیهان عبدالهی مسئول کمیته بازرسی و نظارت سبک


و رد برخی از اخبار در سایتهای مرتبط با سبک سوپر ساباکی و ... به زودی منتشر خواهد شد.


در همین راستا به زودی جدول مشخصات نمایندگان و مربیان این سبک در کل کشور


با ذکر درجه فنی  و سمت و درجه مربیگری ایشان از فدراسیون و سبک


به رفع ابهامات به وجود آمده خواهیم پرداخت .


شیهان رضا عبدالهی ملاک فعالیت هر مربی و نماینده را تکمیل پرونده


ایشان در سبک و فدراسیون ذکر نموده و خاطر نشان نمودند فعالیت عزیزانی


که مدارک فنی و مربیگری ایشان به تایید فدراسیون ورزشهای رزمی کشور نرسیده


و در جدول این سبک درج نشده اند غیر قانونی دانسته  و ...موفق و پیروز باشید


روابط عمومی سبک جهانی سوپر ساباکی

ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

باسمه تعاليکارت هوشمند ورزشهای رزمی

فدراسیون ورزشهای رزمی

جمهوری اسلامی ایران

اطلاعيه سراسري  سبك جهاني سوپر ساباكي


با سلام و احترام ،


ليست اسامي زير با ارائه مدارك خواسته شده ، ثبت نام كارت هوشمند ورزشهاي رزمي


ايشان به موفقيت به پايان رسيده است ، در صورت عدم مشاهده نام خود


لطفا اطلاعيه هاي درج شده در همين سايت را مطالعه نموده


و پس از تكميل مدارك خواسته شده را به روابط عمومي سبك سوپر ساباكي


ارسال نمائيد و هزينه كارت را به حساب سبك واريز نمائيد .


اولويت با نمايندگان ، مربيان ، اساتيد و هنرجوياني است كه قبلا فرم

 

و مدارك را ارسال و هزينه لازم را واريز نموده اند .


(((پیگیری و ثبت نام جدید در دفتر مرکزی سبک)))

تذكر : ارسال اطلاعات دقيقا به شرح زير به دفتر مركزي سبك صورت مي گيرد و پيگيري هاي لازم هم از طريف دفتر مركزي صورت مي گيرد و در اسرع وقت اطلاعات درخواستي ثبت نام شدگان هرهفته برورز رساني مي گردد لذا كليه عزيزان مي توانند با مشاهده سوابق و مراحل ابتدا تا صدور كارت خود را از طريق جدولي كه در ذيل به نمايش گذاشته خواهد شد پيگيري يكجا نمايند و فقط 1 مرحله اطلاعات خواسته شده و هزينه كارت را به دفتر مركزي تحويل و پس از مشاهده صدور كارت خود در جدولي كه در اسرع وقت در ذيل همين اطلاعيه گذاشته مي شود جهت اخذ كارت خود به دفتر مركزي مراجعه نمايند.

مدارك مورد نياز كارت هوشمند :

1-تكميل فرم اطلاعات فردي بصورت دقيق و خوانا(فرم در باشگاه مركزي موجود است )

2-اسكن يك قطعه عكس با زمينه روشن با پسوند .Jpg وحداكثر حجم 400 كيلو بايت

3-اسكن پشت و روي كارت ملي با پسوند .Jpg و حداكثر حجم 400 كيلو بايت

4-اسكن صفحه اول شناسنامه با پسوند .Jog و حداكثر حجم فايل 400 كيلو بايت

لازم بذكر است :

تاريخ تولد دقيق با ذكر روز و ماه و سال باشد

كد ملي دقيق و خوانا باشد

كدپستي دقيق و خوانا باشد

تلفن موبايل دقيق و خوانا باشد

شماره سريال شناسنامه دقيق و خوانا باشد
اسامي ثبت نام شده ها :

( ارسال اطلاعات براي صدور كارت به فدراسيون صورت گرفت )


1- كانچو اكبر روح پرور (تهران - دفتر مركزي - رئيس سبك )


2- رضا عبدالهي ( تهران - شهرري )


3-مصطفي عبدالهي ( تهران - شهرري )


4-حسينقلي نوري (‌خراسان رضوي - مشهد ) - ( کارت صادر شد )


5-سيدعباس حجي خراساني ( خراسان رضوي - مشهد )- ( کارت صادر شد )


6-آرش قنوتي (‌تهران - شهرري )- ( کارت صادر شد )


7-مهدي روح پرور (‌تهران - شهرري )- ( کارت صادر شد )


8-مهدي بصيري ( تهران - شهرري )- ( کارت صادر شد )


9-اسماعيل قاسمي ( تهران - اسلامشهر ) - ( کارت صادر شد )


10- عباس آگاه ( تهران - شهرري )- ( کارت صادر شد )


11- پان ته آ  الوندي پور ( تهران - دفتر مركزي - رئيس بانوان كشور )- ( کارت صادر شد )


12-مهدي رمضاني ( تهران - شهرري )- ( کارت صادر شد )


13-وحيد شهبازي ( تهران - شهرري )- ( کارت صادر شد )


14- سيد مسعود جمالي ( تهران - شهرري )- ( کارت صادر شد )


15- رضا بختياري ( تهران - شهرري )- ( کارت صادر شد )


16- معين نادري ( تهران - شهرري )- ( کارت صادر شد )


17-امير حسين عابدي ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )


18-سجاد علي پورسهي ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )


19-رضا برازنده نيا ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )


20-مرتضي   رصاف سهي ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )


21-امير   روح پرور ( تهران - تهران )- ( کارت صادر شد )


22-محمدرضا سبزبشنوئي ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )


23-محمد  صدخسروي ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )


24-امير حسين حيدري شيرازي ( تهران - تهران )- ( کارت صادر شد )


25-علي طحاني سهي ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )


26-علي يوسفي سهي ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )


27- عليرضا  خدادادي ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )


28-ميثم  نورائي ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )


29-رضا جعفري ( تهران - ري )- ( کارت صادر شد )


30-محرم مبيني كشه ( تهران - ري )- ( کارت صادر شد )


31-سهراب چراغی ( تهران - تهران )- ( کارت صادر شد )


32-عباس  روح پرور (تهران - ري )- ( کارت صادر شد )


33-امير حسين بساره ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )


34-مهدي  قاسمي ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )


35-سيد متين تقوي ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور - ( کارت صادر شد )


36-مرتضي  كريم زاده ( تهران - ري )- ( کارت صادر شد )


37-محمد  نكونام ( تهران - ري )- ( کارت صادر شد )


38-محمدامين گلستان بخش ( تهران - ........ )- ( کارت صادر شد )


39-سياوش رضايي ( تهران - ري )- ( کارت صادر شد )


40-داود  رضائيان رامشه ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )


41-سعيد  رضائيان ( تهران - تهران )استاد امير روح پرور- ( کارت صادر شد )


42- ضياء اصغرپور ( تهران - تهران )- ( کارت صادر شد )


43-سيد محسن طبائي ( تهران - ري )- ( کارت صادر شد )


44-سيد مهدي  طبائي ( تهران - ري )- ( کارت صادر شد )


45-عليرضا  قديمي مقدم ( تهران - ري )- ( کارت صادر شد )


46-ابوالفضل  قراگوزلو ( تهران - ري )- ( کارت صادر شد )


47-مهدي   بشيري ( تهران - ري )- ( کارت صادر شد )


48-امير عباس يسلياني ( تهران - ري )- ( کارت صادر شد )


49-امير  برزكار ( تهران - تهران )- ( کارت صادر شد )


50-محمدحسین  بذرافشان ( تهران - ری )- ( کارت صادر شد )


51-مهدی  محمودیان ( تهران - ری )- ( کارت صادر شد )


52-محمد   قدیمی مقدم ( تهران - ری )


54-امیر حسین عبدالهی ( تهران - ری )


55-محمد فراید اصل ( تهران - ری )


56-علی  اسدی ( تهران - ری )


57-عرفان ترکمان پری ( تهران - ری )


58-محمد یاری (‌خراسان رضوي - مشهد )


59-رضا   اثنی عشری ( تهران - ری )


60-رضا  باباکریمی ( تهران - ری )


61 - سید سعید میر حیدری ( تهران - ری )


62 - محسن  شیرازی ( تهران - ری )


63 - ابوالفضل  شعبانی ( تهران - ری )


64 - محمد کاظم  کوه زاد ( تهران - ری )


65 - علی   لاجوردی نژاد ( تهران - ری )


66 - دانیال شهریاری ( تهران - ری )


67 -


68 -


69 -


70 -


تاريخ آغاز ثبت نام 1 فروردين 1392

بروز رساني اول - 1 فروردين 1392

بروز رساني دوم - 11 فروردين 1392

بروز رساني سوم - 16 فروردين 1392

بروزرساني چهارم - 6 ارديبهشت 1392

بروز رساني پنجم - 20 ارديبهشت 1392

بروز رساني ششم - 15 خرداد 1392

بروز رساني هفتم - 24 تير 1392

بروز رساني نهم - 29 تير 1392

بروز رساني دهم - 29 شهريور 1392

بروز رساني يازدهم - 10 آبان 1392

بروز رساني دوازدهم - 8 آذر 1392

بروز رسانی سیزدهم - 20  دی 1392

بروز رساني چهاردهم -1 بهمن 1392

بروز رساني پانزدهم - 4 بهمن 1392

بروز رساني شانزدهم -18 بهمن 1392

بروز رسانی هفدهم -

باتشكر از عزيزاني كه به موقع مدارك خود را ارسال و فرم را با دقت پر نموده و ارسال نمودند

ايميل : Abdollahi_pc@yahoo.com  (جهت ارسال مدارک بصورت پست الکترونیک )

 سامانه پيام كوتاه : 500026661112


در حال پيگيري و ادامه ....

لطفاً اطلاع رساني گردد...

مزاياي اخذ كارت هوشمند

سازمان تربیت بدنی  در نظر دارد به منظورشناسایی ، ساماندهی و ارائه خدمات ویژه به فعالین ورزشی در راستای تحقق اهداف پنج ساله و ایجاد شرایط ایده آل ، اقدام به ثبت نام و صدور کارت عضویت برای ورزشکاران نماید .

در واقع فدراسیون این امکان را برای کلیه اعضاء فراهم نموده است تا بتوانند دارای کارت شناسایی با آرم فدراسیون باشند . کارت عضویت علاوه بر داشتن مزایای ویژه ، یک کارت بانکی عضو شتاب بوده و فرد قادر خواهد بود برای عملیات بانکی خود نیز از آن استفاده نماید .

لذا بدینوسیله اعلام می گردد کلیه افرادی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم درفدراسیون  فعالیت میکنند از جمله ورزشکاران ، مربیان ، مدرسین ، کادر اداری ، متصدیان فروشگاههای ورزشی ، مراکز آموزشی ، مسئولیت در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و دریافت کارت عضویت اقدام نمایند . طبق مصوبه فدراسیون ، حضورتمامی افراد جهت شرکت در  دوره های مختلف و مسابقات ورزشی فدراسیون ، منوط به داشتن کارت هوشمند و کد عضویت می باشد .

مزایای داشتن کارت عضویت :

1 - امکان افتتاح حساب بانک و پرداخت از تمامی دستگاههای خودپرداز.
2 - دریافت کارت بیمه ورزشی سالیانه .
3 - امکان همراهی با تیمهای ملی در مسابقات برون مرزی به عنوان تماشاچی با هزینه شخصی .
4-  امکان تردد ویژه در کلیه اماکن و باشگاههای ورزشی کشور و برخورداری از تخفیف در خصوص استفاده از فروشگاهها
5-  ارائه معرفی نامه به سازمان بسیج جهت عضویت و برخورداری از امکانات فرهنگی و مذهبی .
6-  ارائه معرفی نامه به مراکز تحصیلی جهت برخورداری از تخفیف مناسب .
7-  ارائه معرفی نامه به شرکتهای فروش بلیط هواپیمایی و  قطار جهت رزرو و برخورداری از تخفیف مناسب .
8-  امکان عضویت در تعاونی های مسکن ؛ اعتباری ؛ مصرف و چند منظوره .
9- ارائه معرفی نامه به نیروهای مسلح جهت انجام خدمت مقدس سربازی در ارگان مورد علاقه متقاضی و استفاده از مزایای طرح ویژه سرباز قهرمانی .
10-  امکان خرید لوازم ورزشی  از فدراسیون و فروشگاههای مجاز به صورت اقساط و باقیمت مناسب ..
11-  ارائه معرفی نامه جهت مراجعه به اطباء و پزشکان برجسته  کشور (بیش از صد پزشک ماهر و متخصص) و استفاده از تخفیف ویژه و هزینه های درمانی در صورت نیاز .
12-  امکان اعزام به مسابقات بین المللی با هماهنگی فدراسیون ، داوران و مربیان به مسابقاتی غیر از اعزام تیم ملی .
13-  استفاده از افراد با توجه به درجه بندی کارتشان در برگزاری رویدادهای بین المللی فدراسیون با اولویت .
14-  هرساله به قید قرعه چند تن از اعضاء به مسابقات برون مرزی بصورت رایگان اعزام می گردند .

15- استفاده از تسهیلات دولتی و در یافت یارانه ورزشی

16- بیمه مادام عمر بیمه ایران تا زمان همکاری با فدراسیون

شایان ذکر است :
دریافت کارت عضویت برای تمامی اعضاء شامل  مربیان -  داوران - هنرجویان  -  مسئولین کمیته ها و کادراجرایی و روسای هیئت ها الزامی می باشد.

مدارک لازم :

1- يك قعطه عكس

2-كپي كارت ملي و شناسنامه

3- مبلغ 150.000 ریال معادل  پانزده هزار تومان

4- کپی احکام و مدارک ورزشی

5- تکمیل فرم کامل صدور کارت


موفق و پیروز باشید

روابط عمومي سبك سوپر ساباكي كشور

ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

باسمه تعالی
ضمن عرض تبریک سال نو


توجه مربیان و نمایندگان شهرها و استانها را به نکارت زیر جلب می کنم:


1-جهت دریافت نام ایمیل و رمز ورود آن فقط با استاد عبدالهی تماس حاصل نمایید.


2-در اسرع وقت رمز ورود ایمیل خود را به دلخواه تغییر دهید.


3-بصورت هفتگی به همین پایگاه اطلاع رسانی سر بزنید.


4-نکته نظرهای خود را به سامانه پیام کوتاه ارسال نمائید.  30009900999009


5-تا قبل از اتمام تعطیلات ایمیل تمامی نمایندگان و مربیان سطح کشور خدمتشان ارائه می گردد .


6-پس از دریافت ایمیل ها لطفا نامه های رسیده خود را چک نموده فرم مربوطه را با دقت مطالعه و ارسال نمائید.


جهت اقدام به ثبت نام با نظارت مستقیم استاد عبدالهی پیرامود کارت هوشمند ورزش های رزمی


استان تهران و باشگاههای پایتخت مرحله اول (فرصت ارسال تا 13 فروردین ماه 1391 )


شهرهای استان خراسان مرحله دوم ( فرصت ارسال تا 15 فروردین ماه 1391 )


استان لرستان و حومه مرحله سوم ( فرصت ارسال تا 30 فروردین ماه 1391 )
مابقی اطلاعات در اسرع وقت به اطلاع شما رسانیده می شود
در اینجا جا دارد از زحمات مهندس قنوتی


که ما را تا اینجا همراهی نموده اند


تقدیر و تشکر نمائیم .
منتظر اخبار جدید باشید


روابط عمومی سبک سوپر ساباکی کشور
ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

فرمتهاي ديگر فرم در ادامه مطلب ....


برچسب‌ها: فرم اطلاعات فردي كارت هوشمند

ادامه مطلب...
ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري
 
تاريخ :

باسمه تعالی


به اطلاع میرساند به زودی اخبارهای جدید سبک به شرح زیر در همین سامانه درج خواهد شد :


1- اخبار استاز فنی و ارتقاء درجه و استاز فنی ایرو ساباکی رزم


2-اخبار مسابقات قهرمان قهرمان استان اصفهان


3-اخبار سمینار کشوری سبک


4-برنامه های آتی سبک


5-پیامهای تبریک ارسالی به سامانه پیام کوتاه برای کانچو و جوابیه ایشان


6-اطلاعیه کمیته بازرسی و نظارت سبک در پایان سال جاری


7-برنامه بازدید نوروزی کمیته بازرسی و نظارت از برخی استانها و شهرهای کشور


8-پیام تبریک سال نو توسط کانچو و دبیر و نائیب رئیس محترم سبک


9-پیام تبریک سال نو توسط مسئول کمیته بازرسی و نظارت سبک


10-اسامی شرکت کننده گان در آزمونهای درجه 4 به بالا و مربیگری درجه 1 فدراسیون


با تشکر از بازدید شما


به امید سالی خوش برایتان در صحت و سلامتی کامل در کنار خانواده محترمان


موفق و پیروز و سربلند باشید


روابط عمومی سبک جهانی سوپر ساباکی
ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري
 
تاريخ :

باسمه تعالیاستاد عزیز تولدت مبارکانشاء اله در پناه ایزد منان سالم و سلامت باشیدضمن تقدیر و تشکر از دوستانی که با ارسال حداقل 1 پیامک به سامانه

پیام کوتاه روز تولد بنیانگذار سبک جهانی سوپر ساباکی را به ایشان تبریک

گفتند , لذا بر خود واجد می دانیم با ذکر نام ایشان از همگیشان تقدیر

و تشکر گردد - اسامی زیر به ترتیب اولیت از غروب روز 19 اسفند

تا 22 اسفند پیامهای دلنشین خود را ارسال نموده اند که به زودی

متن پیامهای در همین پایگاه جهت مشاهده همگی اعضاء سبک

در کل کشور درج خواهد شد :


اسامی ارسال کننده گان پیام تبریک از سطح کشور پس از دریافت پیامک سامانه


پیام کوتاه در روز 20 اسفند سال جاری به شرح زیر است :


30009900999009


1-شیهان علیرضا  روحپرور ( از تهران )


2-شیهان محمد رضا روحپرور ( از تهران )


3-شیهان رضا جعفری ( از تهران )


4-سن سی مصطفی عبدالهی ( از شهرری )


5-سن سی مهدی بصیری ( از شهرری )


6-سینا سالاری ( از باشگاه شهرری )


7-مهدی لشگری ( از شهرری )


8-سن سی محمد کربلایی( نماینده هرمزگان )


9- پوریا کاکلوند ( از لرستان )


10-علی آبیاتی ( از شهرری )


11-مرتضی عطار ( از کاشمر )


12-اسماعیل قاسمی( از تهران - اسلامشهر )


13-خانم چراغی ( از تهران )


14- خانم تقوی ( از خوزستان )


15-خانم اسفنجانی ( از تهران )


16-امیرعلینزاد ( از شهرری )


17-شیهان علی عرب براقی ( از شهرری )


18-داریوش عرب براقی(ازشهرری)


19-محمد قدیمی مقدم (ازشهرری)


20-وحید شهبازی ( از شهرری )


21-یونس مظفری ( از شهرری )


22-


23-


24-


25-

نمونه ای از پیامهای دریافت شده توسط سامانه پیام کوتاه روابط عمومی به شرح زیر از :

مهدی بصیری از شهرری :

تنها برنامه اي که تکرارش آرزوي من است پخش زنده نگاه زيباي استاد بزرگم است زیرا نگاه او روشنی بخش زندگی من است . تولدت مبارکارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

باسمه تعالی

اطلاعیه

 

با سلام

 

به اطلاع میرساند :

 

روز جمعه ساعت ۹ الی ۱۳ آزمون دان ۱ الی ۳ بخش آقایان در تاریخ ۱۰اسفند۱۳۹۱

 

روز پنج شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۷ آزمون مربیگری عملی درجه ۱و۲و۳ در باشگاه مرکزی بخش آقایان

 

روز جمعه از ساعت ۱۴:۳۰تا۱۷:۳۰ آزمون دان ۱ الی ۳ بخش بانوان در باشگاه مرکزی

 

روز جمعه از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ در بخش آقایان آموزش و آزمون داوری درجه ۱و۲و۳در محل سالن آمفی تاتر سرای شهادت

 

روز جمعه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ سمینار سراسری نمایندگان و مربیان کشور در سبک سوپر ساباکی

آدرس :

 

 

موفق و پیروز باشید

 

روابط عمومی سبک سوپر ساباکی کشور

 

 ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

باسمه تعالی


خبر فوری جهت داوطلبان اخذ دان 4 و 5 فدراسیون ورزشهای رزمی


به اطلاع میرساند پیرو بخشنامه فدراسیون


ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران مربیان


و نمایندگان و هنرجویان رشته سوپر ساباکی کشور


جهت اخذ درجه 4 و 5 فدراسیون ورزشهای رزمی


می بایستی تا روز چهارشنبه 25بهمن 1391


مراحل زیر را انجام دهند :1.تکمیل پرونده و ثبت نام اولیه در فتر سبک


2.ارائه 2 قطعه عکس مربوط


3.کپی مدارک دان 3 و گذشت 3 سال از تاریخ صدور آن


4.واریز مبلغ 85 هزار تومان به حساب جهت شرکت در آزمون دان 3


5.ارائه کپی دان 4 و گذشت 4 سال از تاریخ صدور آن


6.واریز مبلغ 130 هزار تومان به حساب جهت شرکت در آزمون دان 4


زمان آزمون : جمعه 9 صبح ورزشگاه کبکانیان


موفق باشید

روابط عمومی سبک سوپر ساباکی کشور

ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري
 
تاريخ :

باسمه تعاليقابل توجه تمامي فايتر هاي سبك سوپر ساباكي


بمناسبت دهه مبارك فجرمسابقات انتخابي اعزامي به ژاپنجام قهرمان قهرمانان سوپر ساباكي كشور


استان اصفهان / شهرستان لنجان


مورخ پنج شنبه و جمعه 12 و 13 بهمن ماه 1391در 3 رده سني نوجوانان و جوانان و بزرگسالان
نوجوانان : 35-/40-/45-/50-/55-/60-/60+


جوانان : 45-/50-/55-/60-/65-/70-/75-/75+


بزرگسالان : 50-/55-/60-/65-/70-/75-/80-/85-/90-/90+


رده فنی : کلیه کمربندها(تمامي فايترها)


نوع پوشش ورزشکاران : لباس رسمی سبک - ساق بند - کاپ ورزشی - کلاه - دستکش


استایل مسابقات : بادی کنتاکت


نوع و میزان جوایز : مدال - حکم فدراسیونی - نفرات اول هر وزن جام طلایی


هزینه خوابگاه بر عهده سبک و تغذیه بر عهده ورزشکاران می باشد .


مدارک مورد نیاز :

اصل و کپی شناسنامه - کپی مدارک فنی - 2 قطعه عکس - گواهی سلامت

جسمانی از پزشک - کارت بیمه ورزشی معتبر سال 1391 -

معرفی نامه هیئت رزمی استان و شهرستان


زمان و مکان ثبت نام و وزن کشی : پنج شنبه 1391/11/12


استان اصفهان سالن 17 شهریور زرین شهر - ساعت 10 صبح الی 18 عصر


زمان و مکان برگزاری مسابقات : جمعه 1391/11/13


استان اصفهان - شهرستان لنجان - سالن بانوان اداره تربیت بدنی شهرستان لنجان


آدرس خوابگاه :

استان اصفهان - شهرستان لنجان - شهر زرین شهر - ابتدای ورودی گردان - خوابگاه خانه معلم


وروديه : مبلغ 35 هزار تومانروابط عمومي سبك سوپر ساباكي

ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

باسمه تعالياطلاعيه كارت هوشمندقابل توجه نمايندگان و مربيان و تمامي فايترها و هنرجويان سبك سوپر ساباكيبا اطلاع ميرساند كليه عزيزاني كه تا بحال اقدام به ارسال مدارك خود جهت صدور كارت هوشمند


ورزشهاي رزمي فدراسيون ورزشهاي رزمي جمهوري اسلامي ايران نموده اند


و چه آناني كه تا حال اقدام ننموده اند نسبت به ارسال اطلاعات زير بصورت فايل الكترونيكي


سريعا اقدام نمايند .1-عكس پرسنلي اسكن شده بصورت فايل با حجم كمتر از500 كيلو بايت و با پسوند jpg.


2-تصورير كارت ملي پشت رو با حجم كمتر از 500 كيلو بايت و با پسوند jpg.


3-تصوير شناسنامه با حجم كمتر از 500 كيلو بايت و با پسوند jpg.


4-تصوير تمامي احكام و درجات و سوابق بصورت اسكن شده با حجم كمتر از 500 كيلو يابت

و با پسوند jpg.


( حكم درجه فني / حكم داوري / حكم مربيگري / حكم قهرماني /... )


از هر رشته اي كه فعاليت نموده ايد خصوصا سبك سوپر ساباكياين فايلها در قالب يك لوح فشرده مرتب شده


با ذكر نام هر فرد بر روي يك پوشه اطلاعات داخل


لوح فشرده سريعاً به دفتر مركزي ارسال


يا به  روابط عمومي سبك


تحويل داده شود.با تشكر


روابط عمومي سبك جهاني سوپر ساباكي


برچسب‌ها: كارت هوشمند

ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري
با سمه تعالي

ليست اسامي داوران مسابقات قهرمان قهرمانان سوپر ساباكي / استان اصفهان شهرستان لنجان 12 و 13 بهمن 1391

رديف

نام   و    نام خانوادگي

سمت

مسئوليت

1

استاد محمدرضا            روحپرور

سرداور

مسئول كميته داوران

2

استاد   رضا                 جعفري

داور وسط

مربي و پيشكوست سبك

3

استاد  علي            عرب براقي

داور كنار

مربي و پيشكسوت سبك

4

استاد عباسعلي      نيك سيرت

داور كنار

نماينده استان گلستان

5

آقاي فرشاد                 توراني

داور كنار

مربي

6

استاد عليرضا              روحپرور

سرداور

مسئول كميته مربيان

7

استاد   امير               روحپرور

داور وسط

مسئول بازرسي تهران

8

استاد   محمد            عسگري

داور كنار

نماينده قرچك

9

آقاي   مهدي               لطفي

داور كنار

مسئول دفاع شخصي

10

استاد مهدي              روحپرور

داور كنار

مسئول انفوماتيك

11

استاد   رضا               عبدالهي

سرداور

مسئول كميته بازرسي

12

استاد سيدمصطفي كريمي نسب

داور وسط

نماينده لرستان

13

آقاي اسماعيل         قاسمي

داور كنار

نماينده اسلامشهر

14

آقاي مهدي               بصيري

داور كنار

قهرمان سبك ومربي

15

آقاي مصطفي         عبدالهي

داور كنار

قهرمان سبك و مربي

16

آقاي سينا                 سالاري

وقت نگهدار

عوامل اجرايي

17

آقاي عرفان         تركمان پري

وقت نگهدار

عوامل اجرايي

18

آقاي سيدرسول          الوندي

وقت نگهدار

عوامل اجرايي

19

آقاي احسان               لطفي

داور ذخيره

 

20

آقاي مهدي            عسگري

داور ذخيره

 

21

آقاي رضا              احمديان

داور ذخيره

مربي سبك و قهرمان

22

آقاي امير               شيرازي

داور ذخيره

 

23

آقاي وحيد              شهبازي

داور ذخيره

روابط عمومي

24

آقاي  پويا        محبوب نيا

داور ذخيره

 

25

آقاي محسن             زارعي

داور ذخيره

 

26

آقاي عليرضا            نمازي

داور ذخيره

 

27

آقاي سيروس          نهايي

داور ذخيره

 

28

آقاي

داور ذخيره

 

29

آقاي

داور ذخيره

 

30

آقاي

داور ذخيره

 ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري
 
تاريخ :

باسمه تعالی


اطلاعیه مهم


قابل توجه داوران درجه 3 و 2 و 1 استان تهران و حومه

با اطلاع میرساند جلسه توجیهی داوران محترم سبک در روز جمعه مورخ 1391/11/06ساعت 9 صبح در باشگاه مرکزی سبک برگزار می گردد.حضور کلیه داوران مسابقات استان اصفهان 13 بهمن 1391 الزامی می باشدعدم حضور باعث عدم بکارگیری در این دوره از مسابقات خواهد شد
*************************************************


کلیه داورانی که قرار است


در این دوره داوری نمایند


می بایستی معرفی نامه از


ریاست محترم سبک


و مسئول کمیته داوران


را اخذ نموده


با کپی مدارک داوری


روز جمعه در استاز و جلسه ای


که به همین منظور تشکیل شده


شرکت و تاییدیه مسئول


کمیته بازرسی را نیز اخذ نمایند.
روابط عمومی سبک سوپر ساباکی

ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

باسمه تعاليقابل توجه تمامي فايتر هاي سبك سوپر ساباكي


بمناسبت دهه مبارك فجرمسابقات انتخابي اعزامي به ژاپنجام قهرمان قهرمانان سوپر ساباكي كشور


استان اصفهان / شهرستان لنجان


مورخ پنج شنبه و جمعه 12 و 13 بهمن ماه 1391در 3 رده سني نوجوانان و جوانان و بزرگسالان
نوجوانان : 35-/40-/45-/50-/55-/60-/60+


جوانان : 45-/50-/55-/60-/65-/70-/75-/75+


بزرگسالان : 50-/55-/60-/65-/70-/75-/80-/85-/90-/90+


رده فنی : کلیه کمربندها(تمامي فايترها)


نوع پوشش ورزشکاران : لباس رسمی سبک - ساق بند - کاپ ورزشی - کلاه - دستکش


استایل مسابقات : بادی کنتاکت


نوع و میزان جوایز : مدال - حکم فدراسیونی - نفرات اول هر وزن جام طلایی


هزینه خوابگاه بر عهده سبک و تغذیه بر عهده ورزشکاران می باشد .


مدارک مورد نیاز :

اصل و کپی شناسنامه - کپی مدارک فنی - 2 قطعه عکس - گواهی سلامت

جسمانی از پزشک - کارت بیمه ورزشی معتبر سال 1391 -

معرفی نامه هیئت رزمی استان و شهرستان


زمان و مکان ثبت نام و وزن کشی : پنج شنبه 1391/11/12


استان اصفهان سالن 17 شهریور زرین شهر - ساعت 10 صبح الی 18 عصر


زمان و مکان برگزاری مسابقات : جمعه 1391/11/13


استان اصفهان - شهرستان لنجان - سالن بانوان اداره تربیت بدنی شهرستان لنجان


آدرس خوابگاه :

استان اصفهان - شهرستان لنجان - شهر زرین شهر - ابتدای ورودی گردان - خوابگاه خانه معلم


وروديه : مبلغ 35 هزار تومانروابط عمومي سبك سوپر ساباكي

ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

باسمه تعالیخبر 1 :


به اطلاع میرساند برترین قهرمانان می توانند بدون کنکور به دانشگاه بروند.


روابط عمومی فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران


خبر 2 :


دعوت نامه


از شما مسئول محترم دعوت میشود به همراه اعضای سبک در مراسم دهه آخر ماه صفر در مراسمی که به همین منظور برنامه ریزی شده ( رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) ) در محل وزارت ورزش و جوانان ، نمازخانه مرکزی روز چهارشنبه 20/10/91 از ساعت 11 الی 12:30 حضور بهم رسانید .


از طرف : روابط عمومی فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایرانبا تشکر

روابط عمومی سبک سوپر ساباکیارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

باسمه تعالی


اطلاعیه مهم در مورد کارت هوشمندبا اطلاع میرساند تمامی نمایندگان ، مربیان و هنوجویان رزمی کار سبک سوپر ساباکی میرساند


جهت تکمیل اطلاعات خود به اخبار صادره در همین وبلاگ دقت و تمامی خبرها را پیگیری نمایند.نمایندگان و مربیان ارجمند در سطح کشور هر چه سریعتر نسبت به ارسال


1 عدد عکس پرسنلی با ضمینه سفید و 1 عدد عکس ورزشی


به لباس گی سوپر ساباکی به دفتر مرکزی سبک یا ارسال به ایمیل روابط عمومی


سبک یا ارسال با ام ام اس به شماره روابط عمومی اقدام بفرمایند .


آدرس : دفتر مرکزی سبک


ایمیل : Abdollahi_pc@yahoo.com


شماره ارسال ام ام اس : 09385274212منتظر اخبار دقیق تر و جدیدتر باشیدبا تشکر

مسئول روابط عمومی سبک سوپر ساباکی کشور


برچسب‌ها: کارت هوشمند

ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري
باسمه تعالی


سامانه پیام کوتاه


30009900999009


سامانه پیام کوتاه سبک جهانی سوپر ساباکی مجددا فعال شد


جهت اطلاع از اخبار طبق راهنمای زیر عمل نمائید:


عبارت کلیدی :     supersabaki    / جهت دریافت راهنما سامانه


با ارسال اعداد زیر سیستم اتوماتیک پاسخ میدهد:


110 : استاز فنی


111 : مسابقات قهرمانی تهران


112 : مربیگری ، داوری ، سمینار اسفند1391


113 : مسابقات قهرمانی کشور


114 : مسابقات قهرمان قهرمانان اصفهان 1391


115 : حضور الزامی داوران در جلسه6بهمن91باشگاه مرکزی9صبحشماره سامانه پیامکی سبک :


30009900999009
لازم بذکر است هر گونه سوالی که از طرف شما پرسیده شود

و توسط پیامک به سامانه ارسال گردد روابط عمومی

در اسرع وقت جوابی در خور سوال مطرح شده

با هماهنگی اساتید به صورت پیامک

به شماره ارسالی پیامک

اقدام خواهد نمود.


تحت نظارت مستقیم سبک

روابط عمومی سبک سوپر ساباکیبرچسب‌ها: سامانه پیامکی سبک

ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

باسمه تعالیاستاژ فنی


به اطلاع کلیه اعضاء محترم سبک

 

در استان تهران و حومه

 

میرساند یکدوره استاژ فنی جهت


ارتقاء فنی درجه ، دان ،مربیگری


و داوری در روز جمعه 1391/10/01


ساعت 9:30 صبح الی 13 در محل


باشگاه مرکزی سبک برگزار می گردد.حضور مربیان و داوران و هنرجویان كمربند مشکی و بالاتر باعث ارتقاء سطح فنی می گردد .
موفق و پیروز باشید


روابط عمومی سبک سوپر ساباکی

ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري
 
تاريخ :

باسمه تعالي


استاژ فني سبك و ارتقاء داوريبه اطلاع ميرساند :


يكدوره استاژ فني و داوري در روز جمعه مورخ 91/08/26


در شهر قرچك واقع در جنوب شرقي تهران


في مابين مسير شهرري به ورامين


به آدرس زير برگزار مي گردد :


قرچك - باقرآباد - قشلاق اولاين دوره از استاژ فني به تلاش استاد محمد عسگري


نماينده محترم سبك در شهر قرچك با حضور رياست


محترم سبك و اعضاء كميته ها برگزار مي گردد .


ساعت شروع : 9 صبح

زمان : جمعه26آبان1391موفق و پيروز باشيد


روابط عمومي سبك سوپر ساباكيارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري
 
تاريخ :
به زودي اخبار جديد درج مي گرددارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

باسمه تعالي


برگزاري استاژ فني سراسري سبك سوپر ساباكي


باطلاع كليه نمايندگان و مربيان و هنرجويان سبك سوپر ساباكي ميرساند


يك دوره استاژ فني و سراسري ارتقاء درجه داوري

و مربيگيري درجه 3 و 2 و 1 


روز جمعه 28 مهرماه 1391 ساعت 9 صبح


در محل باشگاه و دفتر مركزي سبك سوپر ساباكي


واقع در شهرك غرب تهران    باشگاه گلها  برگزار مي گردد


اخبار جديد متعاقباً در اسرع وقت اعلام مي گردد


روابط عمومي سبك سوپر ساباكي كشور

ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري
 
تاريخ :

باسمه تعالي


با سلام و عرض قبولي طاعات و عبادات شما عزيزان


به اطلاع ميرساند روابط عمومي سبك


در مصاحبه با كانچو روحپرور ايشان خاطر نشان كردند :


1-برگزاري مسابقات انتخابي تيم ملي در تاريخ مقرر صورت ميپذيرد

2-برگزاري مسابقات كشوري در تاريخ مقرر صورت ميپذيرد .

3-پيشنهاد برگزاري اردوي و مسابقات بين المللي ، استاژ فني بين المللي ، داوري و مربيگري بين المللي در نيمه شهريور ماه جاري در كشور تركيه ...

4-ثبت نام از داوطلبان داراي شرايط اخذ مربيگري درجه 3 فدراسيوني

5-تاكيد مجدد به تمامي هنرجويان كشور جهت اقدام به اخذ كارت هوشمند فدراسيون


موفق و پيروز باشيد

روابط عمومي سبك سوپر ساباكي كشورارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

باسمه تعالي


با سلام و عرض قبولي طاعات و عبادات شما عزيزان


در مصاحبه با كانچو روحپرور ايشان خاطر نشان كردند :


1-برگزاري مسابقات انتخابي تيم ملي در تاريخ مقرر صورت ميپذيرد

2-برگزاري مسابقات كشوري در تاريخ مقرر صورت ميپذيرد .

3-پيشنهاد برگزاري اردوي و مسابقات بين المللي ، استاژ فني بين المللي ، داوري و مربيگري بين المللي در نيمه شهريور ماه جاري در كشور تركيه ...

4-ثبت نام از داوطلبان داراي شرايط اخذ مربيگري درجه 3 فدراسيوني

5-تاكيد مجدد به تمامي هنرجويان كشور جهت اقدام به اخذ كارت هوشمند فدراسيون


موفق و پيروز باشيد

روابط عمومي سبك سوپر ساباكي كشورارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

باسمه تعالي


تيم ملي مردان فدراسيون ورزشهاي رزمي

كشورمان در ششمين دوره مسابقات قهرماني

جهان كه در كشور ايتاليا حضور يافته بود


با 5 مدال طلا و 4 مدال نقره


به كار خود خاتمه داد

و به ميهن اسلامي بازگشت.به گزارش روابط عمومي سبك سوپر ساباكي

كشور ملي پوشان فدراسيون ورزشهاي رزمي

ايران در مسابقات WASCO قهرماني جهان 2012

كه با حضور رزمي كاراني از 40 كشور مطرح

جهان برگزار شد موفق به كسب 9 مدال رنگين

جهاني شدند . در اين مسابقات


محمد جمشيدي در وزن 85+ كيلوگرم ،


محمد ترك در وزن 95+كيلوگرم ،


حنان لهراسبي در وزن 70- كيلوگرم


و رضا احمديان در وزن 75+


موفق به اخذمدال طلاي جهاني شدند


و احسان لطفي در وزن 80- كيلوگرم


و سيد صائم شيخ الاسلامي

در ورزن 70- كيلوگرم


و سيامك قلي زاده در وزن 75- كيلوگرم


به مدال نقره جهاني


دست يافتند .


همچنين كانچو اكبر روحپرور ملي پوش


پيشكسوت كشورمان موفق به كسب


مدال طلا در رشته كاتا شده


و در لايت كنتاكت به مقام نائب قهرماني


دست يافت .


وي در رده پيشكسوتان به عنوان


فني ترين رزمي كار جهان نيز شناخته شد .


خاطر نشان مي كند اين مسابقات در رده هاي

سني خردسالان ، نونهالان ، نوجوانان ، جوانان ،

بزرگسالان و پيشكسوتان و رده طلايي برگزار شد

و تيم ملي بانوان فدراسيون ورزشهاي رزمي

كشورمان براي نخستين بار در مسابقات جهاني

شركت كرد . آفرين بر اين قهرمانان ملي پوش

كشورمان ، خدا قوت قهرمانان ، به ميهن اسلامي

خوش آمديد.


در انتها به اطلاع ميرساند اخبار بيشتر و تصاوير

در اسرع وقت در همين سايت به نظر شما

علاقمندان خواهد رسيد.


به اميد پيروزيهاي بيشتر ملي پوشان

سبك جهاني سوپر ساباكي

جمهوري اسلامي ايرانروابط عمومي سبك سوپر ساباكيارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري
باسمه تعالي


متن مصاحبه با شيهان رضا عبدالهي

اين مصاحبه شماره 1 با شيهان رضا عبدالهي نماينده سبك جهاني سوپر ساباكي
 در جنوب تهران و شهرري ميباشد:


ضمن عرض سلام و خسته نباشيد خدمت استاد ارجمند جناب آقاي عبدالهي

ضمن عرض تبريك و ادب و احترام تعدادي سئوال از حضرتعالي داشتم كه اميدوارم پاسخ شما را به همراه داشته باشد :
سوال 1 :

استاد در ابتدا اگر اخبار جديدي از سبك داريد بفرمائيد كه وقت بازديد كننده گان وبلاگ را زياد نگيريم :

@با عرض سلام و تبريك به مناسبت فرارسيدن ايام ولادت خانم فاطمه زهرا(سلام الله ) بصورت تيتروار خدمتتان عرض مي كنم .

1-همانگونه كه اطلاع داشتيد در 2هفته گذشته استاژ فني و انتخابي تيم ملي و معرفي به فدراسيون از صبح جمعه تا ظهر برگزار و تعدادي از بهترين هاي سبك در مرحله اول گزينش شده و اين به معناي تعهد سبك جهت اعزام ايشان نبوده و نيست پس مي بايستي بررسي هاي بيشتري صورت مي گرفت كه اين مهم بر عهده شخص كانچو و شيهان عليرضا روحپرور گذاشته شد تا همچون گذشته با درايت خود اين امر مهم را به تحقق برسانند قطعا بحث اسپانسر يا پشتيباني مالي هم مد نظر دوستان بوده و هست چرا كه زماني كه فدراسيون در اين موضوع حمايتي چنداني از اين مهم نكند پس فشار بسياري بر عضو تيم خواهد آمد .

2-برنامه ريزي مسابقات قهرماني غرب تهران و سپس بين مناطق تهران و در نهايت قهرماني استان تهران كه مسابقات با سطح منطقه اي قرار شد كه تا قبل از شروع خرداد ماه صورت بگيرد و در صورت تاخير به ابتداي تابستان منتقل شود .

3-برگزاري اردوي ورزشي و تفريحي در استان سمنان كه منوط به بازديد اين حقير در هفته جاري مي باشد كه پس از تاييد در اردو شركت خواهيم كرد .

4-پيگيري سريع دريافت و ثبت نام كارت هوشمند هنرجويان سبك سوپر ساباكي كه به اطلاع ميرسانم اين مهم را فقط استانهاي لرستان - قم و شهرري تا حال به دفتر مركزي تحويل داده اند لذا در اينجا متذكر مي شوم در صورت عدم ارسال مدارك خواسته شده توسط نماينده گان محترم سبك در استانها و شهرستانها تا 10 خرداد ماه جاري قطعا اين بزرگواران جهت ادامه كارشان در رزمي به مشكل بر خواهند خورد و در اينجا جادارد از زحمات عزيزاني كه در استاژ فني سبك شركت نموده و خصوصا مدارك درخواستي سبك را ارائه داده اند تقدير و تشكر فراوان را داشته باشم.

5-تكميل پرونده هاي نماينده گان محترم سبك در كشور در دستور كار دفتر مركزي تا پايان ارديبهشت ماه جاري .

6-هماهنگي و عقد قرارداد بين هفته نامه رزمي جهت درج اخبار بصورت ثابت در سطح كشور.

7-پيگيري پرونده بازرسي و تاييد صلاحيت تني چند از نماينده گان اين رشته كه انشااله ختم به خير خواهد شد.

8-معرفي آقاي محمد كربلائي يكي از بهترين رزمي كاران كشور و خصوصا با تخصص در سلاح سرد به دفتر مركزي جهت اخذ نمايندگي بندرعباس .

9-برنامه ريزي بازديد هاي مستمر توسط كانچو و مسئول بازرسي از كليه باشگاه هاي تحت پوشش در سطح كشور و رفع مشكلات احتمالي و ايجاد روحيه مثبت بين هنرجويان اين رشته در كل كشور.

10-برنامه ريزي و دستور كار جديد سبك جهت تحكيم وحدت ميان رزمي كاران اين رشته و نماينده گان استانها و شهرستانها در كل كشور و آشنايي هر بيشتر ايشان با يكديگر.


سئوال 2 :

استاد نظر شما در مورد بازديد كانچو از باشگاه شما چه هست ؟

@بنده بسيار خرسندم كه استادم در هر زماني كه فرصت آن را داشته باشند با توجه به مسافت بسيار و به مانند اين بار تحمل 2 ساعت ترافيك شهري و صرف حدود 3 ساعت زمان تا رسيدن به جنوب تهران واقعا جاي تقدير و تشكر را دارد اين امر باعث روحيه گرفتن هنرجويان اين رشته مي شود كه انشااله ادامه داشته باشد.

 

ضمن تشكر از شما به اطلاع ميرساند ادامه متن مصاحبه با استاد بصورت روزانه در همين وبلاگ به نظر شما خواهد رسيد .

با تشكر
مدير وبلاگ روابط عمومي سبك سوپر ساباكي
شهبازيارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

باسمه تعالي


با احترام،

      به اطلاع ميرساند استاژ فني سبك سوپر ساباكي در روز جمعه مورخ 1391/02/08


در استايل هاي بادي كنتاكت و سمي كنتاكت برگزار گرديد كه زير نظر كانچو اكبر روحپرور


و با آموزش شيهان عليرضا روحپرور در خصوص قوانين داوري جهاني سازمان wasco


و انتخابي نفرات برتر تيم و معرفي به فدراسيون جهت انتخاب تيم ملي سمي كنتاكت


و لايت كنتاكت و اعزام به مسابقات جهاني بازيهاي 2012 ايتاليا و بعدازظهر همان روز


در بخش بانوان زير نظر شيهان الوندي پور نائب رئيس بانوان كشور انجام شد .


اخبار بعدي متعاقبا در اسرع وقت به نظر شما خواهد رسيد .موفق و پيروز باشيد


روابط عمومي سبك سوپر ساباكيارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

باسمه تعالي


دعوت نامه استاژ فني داروي


و سمينار سراسري سبك سوپر ساباكي


به اطلاع ميرساند 


1-استاژ داوري سبك براي كليه مربيان و داوران و

نمايندگان و ...


ساعت 10 تا 13 2-سمينار سراسري سبك براي اعضاي هيئت رئيسه

و نمايندگان و مسئولين اجرايي


ساعت 15 تا 18آدرس : تهران - شهرري - دولت آباد - ميدان

بروجردي - شوراي محلي شهداي شهرداري


برگزار مي گردد .تاريخ برگزاري : جمعه 5 اسفند ماه 1390


تلفن : 09121876692
روابط عمومي سبك سوپر ساباكيارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

بسمه تعالی


اطلاعيه و توضيحاتي پيرامون كارت هوشمند فدراسيون


سازمان تربیت بدنی  در نظر دارد به منظورشناسایی ، ساماندهی و ارائه خدمات ویژه به فعالین ورزشی در راستای تحقق اهداف پنج ساله و ایجاد شرایط ایده آل ، اقدام به ثبت نام و صدور کارت عضویت برای ورزشکاران نماید .

در واقع فدراسیون این امکان را برای کلیه اعضاء فراهم نموده است تا بتوانند دارای کارت شناسایی با آرم فدراسیون باشند . کارت عضویت علاوه بر داشتن مزایای ویژه ، یک کارت بانکی عضو شتاب بوده و فرد قادر خواهد بود برای عملیات بانکی خود نیز از آن استفاده نماید .

لذا بدینوسیله اعلام می گردد کلیه افرادی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم درفدراسیون  فعالیت میکنند از جمله ورزشکاران ، مربیان ، مدرسین ، کادر اداری ، متصدیان فروشگاههای ورزشی ، مراکز آموزشی ، مسئولیت در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و دریافت کارت عضویت اقدام نمایند . طبق مصوبه فدراسیون ، حضورتمامی افراد جهت شرکت در  دوره های مختلف و مسابقات ورزشی فدراسیون ، منوط به داشتن کارت هوشمند و کد عضویت می باشد .

 مزایای داشتن کارت عضویت :
۱ – امکان افتتاح حساب بانک و پرداخت از تمامی دستگاههای خودپرداز.
۲ - دریافت کارت بیمه ورزشی سالیانه .
۳ - امکان همراهی با تیمهای ملی در مسابقات برون مرزی به عنوان تماشاچی با هزینه شخصی .
۴-  امکان تردد ویژه در کلیه اماکن و باشگاههای ورزشی کشور و برخورداری از تخفیف در خصوص استفاده از فروشگاهها
۵-  ارائه معرفی نامه به سازمان بسیج جهت عضویت و برخورداری از امکانات فرهنگی و مذهبی .
۶-  ارائه معرفی نامه به مراکز تحصیلی جهت برخورداری از تخفیف مناسب .
۷-  ارائه معرفی نامه به شرکتهای فروش بلیط هواپیمایی و  قطار جهت رزرو و برخورداری از تخفیف مناسب .
۸-  امکان عضویت در تعاونی های مسکن ؛ اعتباری ؛ مصرف و چند منظوره .
۹- ارائه معرفی نامه به نیروهای مسلح جهت انجام خدمت مقدس سربازی در ارگان مورد علاقه متقاضی و استفاده از مزایای طرح ویژه سرباز قهرمانی .
۱۰-  امکان خرید لوازم ورزشی  از فدراسیون و فروشگاههای مجاز به صورت اقساط و باقیمت مناسب ..
۱۱-  ارائه معرفی نامه جهت مراجعه به اطباء و پزشکان برجسته  کشور (بیش از صد پزشک ماهر و متخصص) و استفاده از تخفیف ویژه و هزینه های درمانی در صورت نیاز .
۱۲-  امکان اعزام به مسابقات بین المللی با هماهنگی فدراسیون ، داوران و مربیان به مسابقاتی غیر از اعزام تیم ملی .
۱۳-  استفاده از افراد با توجه به درجه بندی کارتشان در برگزاری رویدادهای بین المللی فدراسیون با اولویت .
۱۴-  هرساله به قید قرعه چند تن از اعضاء به مسابقات برون مرزی بصورت رایگان اعزام می گردند .

۱۵- استفاده از تسهیلات دولتی و در یافت یارانه ورزشی

۱۶- بیمه مادام عمر بیمه ایران تا زمان همکاری با فدراسیون

شایان ذکر است :

دریافت کارت عضویت برای تمامی اعضاء شامل  مربیان -  داوران – هنرجویان  -  مسئولین کمیته ها و کادراجرایی و روسای هیئت ها الزامی می باشد.

 مدارک لازم :

۱- مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ ریال معادل  پانزده هزار تومان

۲- کپی احکام و مدارک ورزشی

۳- تکمیل فرم کامل صدور کارت
روابط عمومي سبك سوپر ساباكي كشور


برچسب‌ها: توضيخاتي پيرامون كارت هوشمند فدراسيون

ادامه مطلب...
ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

صفحات شماره 1 و 2 فرم ثبت نام كارت هوشمند فدراسيون ورزشهاي رزمي

سبك سوپر ساباكي 


روابط عمومي سبك سوپر ساباكي كشور


برچسب‌ها: فرم ثبت نام كارت هوشمند فردراسيون ورزشهاي رزمي

ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري
با سلام

به اطلاع ميرساند

مسابقات قهرمان قهرمانان

اصفهان شهرستان لنجان

در مورخ 28 بهمن 1390

برگزار نمي گردد

اخبار جديد در همين وبلاگ

در صورت ضرورت تماس با كانچو


درج خبر روز چهارشنبه 26-11-1390

روابط عمومي سبك سوپر ساباكيارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

با سلام

به اطلاع ميرساند در روز يك شنبه مورخ 1390/11/16 جلسه اعضاء هيئت رئيسه سبك سوپر ساباكي كشور در تهران برگزار گرديد در اين جلسه بسياري از پيشكسوتان و بزرگان ورزش كشور ديده مي شدند كه باعث پربار تر شدن جلسه گرديدند.

اطلاعات بيشتر در اسرع وقت اطلاع رساني مي گردد و بخشي از تصاوير در قسمت آلبوم تصاوير بخش دفتر مركزي سبك جهت مشاهده علاقمندان درج گرديده است .

روابط عمومي سبك سوپر ساباكيارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

اطلاعيه مهم و خبر ويژه                  ( 11390/11/15 )


مسابقات


قهرماني قهرمانان


سبك سوپر ساباكي كشور

 

بدينوسيله به استحضار ميرساند مسابقات قهرماني قهرمانان سبك سوپر

ساباكي كشور در روز پنج شنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه سال جاري

بمناسبت گراميداشت پيروزي باشكوه انقلاب اسلامي ايران در استان

اصفهان ( شهرستان لنجان ) برگزار مي گردد .

 

رده سني :

 جوانان و بزرگسالان


اوزان جوانان ( ۱۵ الي ۱۷ سال ) :

۴۵-/۵۰-/۵۵-/۶۰-/۶۵-/۷۰-/۷۵-/۷۵+

 

اوزان بزرگسالان :

۵۰-/۵۵-/۶۰-/۶۵-/۷۰-/۷۵-/۸۰-/۸۵-/۹۰-/۹۰+

 

مدارك :

حكم قهرماني - بيمه ورزشي - كپي شناسنامه و كارت ملي

 عكس - معرفي نامه هيئت - تكميل فرم ثبت نام

 

پوشش ورزشكاران :

لباس گي ( شلوار و كت ) - كاپ ورزشي - ساق بند

 

نوع جوايز :

كاپ - مدال - حكم


 كمربند طلائي

 

 

 

 وروديه مسابقات : 30هزار تومان

جهت اطلاع از اخبار جديد هر روز به همين پايگاه اطلاع رساني مراجعه بفرمائيد .

تلفن رئيس سبك : كانچو روحپرور 09121876692

تلفن نماينده اصفهان : استاد غلامي ۰۹۱

تلفن روابط عمومي : استاد عبدالهي 09385274212

 


روابط عمومي سبك سوپر ساباكي كشور


برچسب‌ها: اطلاعيه مهم مسابقات قهرماني قهرمانان سوپر ساباكي13

ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

خبر شماره ۵ : ((( مهم و فوري )))

پيرو درخواست فدراسيون ورزشهاي رزمي پيرامون

ساماندهي كليه اعضاء سبك و بنا به دستور رياست

محترم جناب كانچو روح پرور كليه نمايندگان محترم

هرچه سريع تر ( آخرين مهلت 1390/11/30)

نسبت به پرنمودن فرمهاي اطلاعات فردي

هنرجويان و پيوست مدارك درخواست شده

( ۲ قطعه عكس - كپي شناسنامه و مارت ملي -

مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان )

نسبت به ارسال اين مدارك

جهت صدور كارت هوشمند (الكترونيك )

رزمي كاران سبك سوپر ساباكي اقدام نمايند .

لازم بذكر است كه از تاريخ مقرر به بعد هيچگونه

اقدامي براي هنرجوياني كه كارت هوشمند خود را از

سبك دريافت نكرده اند صورت نخواهد گرفت .


نكته مهم : تاريخ مهلت مقرر شده به هيچ عنوان قابل تمديد نخواهد بود .


نمايندگان محترم هر چه سريعتر با هماهنگي دفتر مركزي سبك اقدام فرمايند .


 

با تشكر

پايگاه اطلاع رساني سبك جهاني سوپر ساباكي

روابط عمومي سبك سوپر ساباكي كشورارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري
با سلام

اطلاعيه روابط عمومي سبك سوپر ساباكي كشور با ۵ خبر جديد و مهم

تاريخ خبر  ۱۵/۱۱/۱۳۹۰


خبر شماره ۱ :

آزمون كمربند مشكي دان ۱ تا ۵                (((ويژه بانوان )))

روز جمعه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۰      ساعت ۱۴ (۲ بعدازظهر)

محل برگزاري : باشگاه مركزي سبك واقع در شهرك غرب

 


خبر شماره ۲ :

آزمون كمربند مشكي دان ۵ و مربيگري

 

۱-بخش آقايان :

روز پنج شنبه مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۰

از ساعت ۹ صبح الي ۱ بعدازظهر

مربيگري عملي درجه ۳ و ۲ و ۱                              ((( ويژه آقايان )))

 محل برگزاري : باشگاه مركزي سبك واقع در شهرك غرب

 

۲- بخش بانوان :

روز پنج شنبه مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۰

از ساعت ۱۴    (۲ بعد ازظهر)

كلاس مربيگري علمي درجه ۳ و ۲ و ۱               (((ويژه بانوان)))

 

 


خبر شماره ۳ :

 

كلاس داوري ( تئوري و عملي )                           روز جمعه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۰

كلاس داوري از ساعت ۹ صبح الي ۱ بعدازظهر

كلاس داوري درجه ۳ و ۲ و ۱                             ((( ويژه آقايان و بانوان )))

محل برگزاري : سالن آمفي تاتر

 

 


خبر شماره ۴ :

 

سمينار سراسري سبك سوپر ساباكي

روز جمعه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۰

از ساعت ۱۵ الي ۱۸   (۳ تا ۶ عصر )

محل برگزاري : سالن آمفي تاتر

در خصوص عملكرد و ارائه گزارش نمايندگان محترم و ...

 

 


خبر شماره ۵ : ((( مهم و فوري )))

پيرو درخواست فدراسيون ورزشهاي رزمي پيرامون ساماندهي كليه اعضاء سبك و بنا به دستور رياست محترم جناب كانچو روح پرور كليه نمايندگان محترم هر چه سريع تر ( آخرين مهلت ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ ) نسبت به پرنمودن فرمهاي اطلاعات فردي هنرجويان و پيوست مدارك درخواست شده ( ۲ قطعه عكس - كپي شناسنامه و مارت ملي - مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان ) نسبت به ارسال اين مدارك جهت صدور كارت هوشمند ( الكترونيك ) رزمي كاران سبك سوپر ساباكي اقدام نمايند .

لازم بذكر است كه از تاريخ مقرر به بعد هيچگونه اقدامي براي هنرجوياني كه كارت هوشمند خود را از سبك دريافت نكرده اند صورت نخواهد گرفت .

نكته مهم : تاريخ مهلت مقرر شده به هيچ عنوان قابل تمديد نخواهد بود .

نمايندگان محترم هر چه سريعتر با هماهنگي دفتر مركزي سبك اقدام فرمايند .

 

با تشكر

پايگاه اطلاع رساني سبك جهاني سوپر ساباكي

روابط عمومي سبك سوپر ساباكي كشور

 

 ادامه مطلب...
ارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

با سلام و عرض ادب و احترام به بازديد كنندگان محترم وبلاگ روابط عمومي سبك جهاني سوپر ساباكي


گزارشات زير مربوط به ماه اخير مي باشد و اخبار جديد بصورت روزانه در همين وبلاگ به اطلاع شما رزمي كاران گرامي خواهد رسيدضمن عذر خواهي تا آماده سازي سايت اصلي اخبار در همين وبلاگ ثبت مي گردد لذا مشاهده اخبار باشگاه ياسهاي وحشي شهرري ( نماينده سبك سوپر ساباكي شهرري ) در اين وبلاگ طبيعي بود زيرا پشتيباني اين وبلاگ توسط شاگردان استاد عبدالهي و طي ارتباط مستمر و روزانه با ايشان و دفتر مركزي سبك و فدراسيون صورت گرفته و اطلاعيه صادر مي گردد و سپس در حاشيه اقدام به درج تصاوير و اخبار نماينده سبك در جنوب تهران و شهرري  مي پردازد.آرزوي سلامتي و توفق روز افزون براي شما دعاي هميشگي ماست

روابط عمومي سبك سوپر ساباكيارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

باسمه تعالي

با سلام

با اطلاع ميرساند در ماه جاري كلاس و آزمون فني دان 4 و 5 در دفتر مركزي سبك برگزار مي گردد .

مسابقات قهرماني قهرمانان در حال پيگيري و بررسي مي باشد در اسرع وقت از طرق همين وبلاگ محل دقيق آن كه احتمالا پس از تاييد حدود 2 هفته آينده در استان اصفهان مي باشد به اطلاع خواهد رسيد .

اخبار جديد همان روز بصورت آنلاين در وبلاگ روابط عمومي به اطلاع شما هنرجويان رزمي كار سبك سوپر ساباكي كشور خواهد رسيد .

موفق و پيروز باشيد

روابط عمومي سبك سوپر ساباكي كشورارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

با سلام


اطلاعيه كلاسهاي تئوري مربيگيري درجه 3

فدراسيون ورزشهاي رزمي


با اطلاع كليه اعضاء ميرساند كلاسهاي مربيگري درجه سه تئوري فدراسيون ورزشهاي رزمي در تاريخ هاي 19 و 20 و 21 بهمن ماه جاري در دانشگاه تربيت بدني دانشگاه تهران برگزار مي گردد .


موفق و پيروز باشيد

روابط عمومي سبك سوپر ساباكيارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري
 
تاريخ :

باسمه تعالي


با سلام

ضمن عرض تسليت بمناسبت فرارسيدن ايام اربعين سيد و سالار شهيدان حضرت سيد الشهدا(ع) و ايام رحلت حضرت رسول اكرم (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبي (ع) و شهادت امام رضا (ع) به اطلاع ميرساند

كليه عزيزاني كه تمايل به جويا شدن از اخبار سبك را دارند هر هفته به بخش اخبار سبك در همين وبلاك مراجعه و از اخبار جديد سبك با خبر شوند


با تشكر و آرزوي سلامتي و پيروزي براي شما

روابط عمومي سبك سوپر ساباكي كشورارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

باسمه تعالي

پس از عرض سلام و عرض تسليت بمناسبت فرارسيدن ايام شهادت حضرت امام حسن مجتبي (ع) و رحلت حضرت رسول (ص) و شهادت امام رضا (ع) :

به اطلاع ميرساند در خصوص برگزراري مسابقات قهرماني قهرمانان سبك سوپر ساباكي پيرو چندين جلسه برگزار شده توسط اعضاء ي اصلي سبك سوپر ساباكي اينبار با حضور رياست محترم سبك جناب كانچو اكبر روح پرور و نائب رئيس سبك شيهان محمدرضا روحپرور و دبير محترم سبك شيهان عليرضا روحپرور و مسئول كميته بازرسي و نظارت سبك در كل كشور شيهان رضا عبدالهي و مسئول كميته بازرسي سبك در استان تهران شيهان امير روحپرور برگزار و مقرر شد اين دوره مسابقات در دو مرحله با توجه به استعداد ميزبانان برگزاري به ايشان واگذار شود لذا مرحله اول مسابقات قهرماني قهرمانان استان تهران و توابع و در مرحله دوم بصورت كشوري برگزار خواهد شد .

در مرحله اول نماينده محترم شهرستان قرچك كه در جنوب شرقي تهران بين شهرستان ري و شهرستان ورامين در جاده تهران ورامين واقع گرديده با توجه به اعلام آمادگي و سخنان كانچو مبني بر اينكه اين شهرستان در اين رشته علاقه منداني بسياري داشته و اين مهم با آموزش بيشتر و دقيقتر هنرجويان زماني به مرحله گرفتن سكوهاي كشوري و بين المللي مي رسد كه دقت بيشتري در آموزش همه هنرجويان در سطح كشور و نقاط محروم صورت پذيرد و در اين جا هم جا دارد از زحمات همه مربيان و نماينده گان محترم شهرها و شهرستانها و استانها به پاس زحمات بسيارشان تقدير و تشكر شود .

مقرر شد نماينده محترم سبك با ارائه پيشنهادات و چگونگي ميزباني و برگزاري اين دوره از مسابقات بصورت كتبي به سبك اين موراد بررسي و سپس نسبت به برگزاري اين دوره اقدامات لازم صورت بپذيرد زمان پيشنهادي براي برگزاري اين دوره اواسط بهمن ماه جاري انتخاب شده است.

مرحله دوم با توجه به امكانات و نحوه برگزاري و بررسي پيشنهادات ميزبانان پس از حصول نتيجه اطلاع رساني مي شود .

در اين جلسه رياست محترم سبك جناب كانچو روحپرور فرمودند :

همه اساتيد و نمايندگان استهانها و شهرستانها مي بايستي با حضور به موقع خود در كلاس هاي افزايش ارتقاء سطح تكنيك در باشگاه مركزي سبك نسبت به افزايش سطح علوم رزمي خود و خصوصا سبك جهاني سوپر ساباكي اقدام نموده تا پاسخگوي هنرجويان و مشتاقان اين سبك باشند چرا كه اين سبك با مطالعه و تمرين و دقت بالائي ابداع شده و به معناي نهايت جابجايي از بهترين تكنيك هاي سبك كيوكوشين و آشي هارا و ساباكي در اين سبك استفاده شده كه به همين دليل آن را بسيار كابردي نموده است پس با بالا رفتن سطح علوم تئوري و عملي رزمي مربيان در اين سبك و آموزش ديدن مستمر زير نظر اساتيد و اخذ مدارك لازم زحمات شما را بي نتيجه نخواهد گذاشت و هنرجويان نيز به انتخاب خود افتخار مي نمايند .

اخبار و نتايج جلسات بعدي متعاقبا اعلام مي گردد .

موفق و پيروز باشيد

روابط عمومي سبك سوپر ساباكي كشورارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري
با سلام

به اطلاع كليه اعضاء سبك سوپر ساباكي كشور مي رساند به منظور ساماندهي اعضاء و بنا به دستور كانچو روحپرور رياست محترم سبك تمامي اعضاء سبك فرمهاي ارسالي توسط همين وبلاگ را پر نموده و به همراه مدارك ذكر شده در اسرع وقت تحويل مربي خود بنمايند تا ايشان نيز نسبت به ارسال سريع مدارك به دفتر مركزي سبك اقدام نمايد.

اين مدارك جهت صورت كارت شناسايي الكترونيك توسط فدراسيون ورزشهاي رزمي اخذ مي گردد .

اطلاعيه و فرم هاي مورد نياز و مدارك مورد نياز در اسرع وقت به اطلاع اعضاء محترم و مربيان عزيز و نمايندگان گرامي سبك در كل كشور در همين وبلاگ جهت دريافت به معرض نمايش شما قرار خواهد گرفت .

با تشكر

روابط عمومي سبك سوپر ساباكي كشورارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

با عرض سلام خدمت رزمي كاران عزيز

مصاحبه با كانچو اكبر روح پرور در مورخ 1390/10/17 فردا در همين وبلاگ جهت مشاهده شما ثبت ميگردد.

به اطلاع ميرساند اين مصاحبه شامل نكات مهمي براي نمايندگان سبك و مربيان و هنرجويان عزيز مي باشد.

موفق و پيروز باشيد

روابط عمومي سبك سوپر ساباكيارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري
با سلام

به اطلاع كليه نمايندگان محترم سبك سوپر ساباكي در كل كشور ميرساند به زودي فرمي در همين وبلاك جهت جمع آوري اطلاعات عمومي نمايندگان قرار داده خواهد شد كه از شما نماينده محترم تقاضا ميشود سريعا نسبت به پر نمودن آن و درج آن در همين وبلاگ و ارسال بصورت ايميل اقدام فرمائيد.

لازم به ذكر است در همين ابتدا نام و مشخصات فعاليت خود و شهر خود را در قسمت ذيل ثبت بفرمائيد.

موفق و پيروز باشيد

روابط عمومي سبك سوپر ساباكيارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري
با سلام

به اطلاع ميرساند نماينده محترم سبك در آذربايجان شرقي - تبريز اعلام داشتند كه كانديد ميزباني مسابقات آسيايي در شهر خود هستند كه اين موضوع سريعا در دست بررسي قرار گرفت.

به اميد موفقيت همه نماينده گان محترم و رزمي كاران سوپر ساباكي كشور

روابط عمومي سبك سوپر ساباكيارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

باسمه تعالي

به اطلاع كليه هنرجويان و اعضاء سبك جهاني سوپر ساباكي ميرساند پس از برگزاري مسابقات قهرماني استان تهران در باشگاه مركزي سبك و مسابقات قهرماني كشور در استان البرز و استقبال مربيان و هنرجويان سبك

اعضاء هيئت رئيسه را بر آن داشت تا جلسه پيرامون برگزاري مسابقات قهرماني قهرمانان تشكيل داده و نمايندگاني كه جهت ميزباني اين دوره از مسابقات اعلام آمادگي نموده و كانديد شده اند را مورد بررسي قرار دهند.

در ابتدا شهرستان قرچك از توابع تهران و سپس شهرري و بعد از آن استان آذربايجان شرقي شهر تبريز اعلام آمادگي در رابطه با ميزباني اين دوره از مسابقات را نمودند.

رياست محترم سبك جناب آقاي كانچو روح پرور اين ماموريت را به مسئول كميته بازرسي و نظارت سبك دادند تا با بازديد حضوري از محل هاي پيشنهاد شده و ارائه گزارش و نظريه بازرسي در نهايت اعضاء هيئت رئيسه اقدام به اعلام ميزبان اين دوره از مسابقات كشور نمايند.

آخرين خبر حاكي از آن است كه نماينده سبك با مراجعه حضوري و نشستي در تربيت بدني قرچك و بازديد سالن و امكانات و بررسي همين شرايط توسط ايشان و نشستي في مابين كانچو و رئيس هيئت رزمي شهرري 2 مورد از 3 كانديد فوق را تععين وضعيت نموده و در صدد اعزام به آذربايجان شرقي جهت بازديد از آخرين كانديد و اعلام نتيجه را به دفتر سبك در برنامه جاري خود دارند.

تلاش همگي عزيزان در سبك سوپر ساباكي انتخاب محلي مناسب براي برگزاري اين دوره از مسابقات مي باشد.

اخبار جديد توسط سامانه پيام كوتاه و همين وبلاگ به معرض ديد شما گذاشته خواهد شد.

موفق و پيروز باشيد

روابط عمومي سبك سوپر ساباكيارسال توسط شیهان رضا جعفری سوپر ساباكي - شهرري

اسلایدر